Fila Connect

Fila Connect er en del av Filadelfiakirkens arbeid, og har samlinger annenhver fredag fra kl 18.00-20.00.

Arbeidet har sitt utspring fra noen reisende familier, nå medlemmer i Filadelfiakirken Hamar, som opplevde et behov for å skape et møtepunkt for sine, men også for andre. 

Samlingene er preget av mye sang, frie vitnesbyrd og bønn for og med hverandre.

Det sosiale fellesskapet vektlegges også i stor grad, og det serveres mat og kaffe avslutningsvis på alle samlingene. 

Samlingene holdes i Normisjon Hamar sine lokaler, Holsethgata 3, da Filadelfiakirken sine lokaler brukes til familiearbeidet. (Familiemiddag, Tweens og ungdomsmøte) på dette tidspunktet. 

Alle som ønsker, er varmt velkommen 

Powered by Cornerstone