Historie

Historie om Filadelfiakirken Hamar

Filadelfiakirken Hamar ble dannet i hjemmet til Andreas Johansen på Haraldstad like utenfor Hamar 23.04.1930.

I ca. 10 år før den tid hadde det vært spredt virksomhet i Hamar og omegn av venner som var troende døpt (utenfor baptistkirken). Da det allerede var menighet i Elverum, tilhørte noen der.

I Furnes fikk vennene Arnkværns opp lokalet Eben-Ezer i begynnelsen av 20-åra. Lokalet «Fram» ble også leid til møter. Her virket bl.a. Torstein Johnsen. Noen overga seg til Gud, og venneflokken fikk forsterkning ved at familien Nygård fra Kirkenær flyttet til Hamar-distriktet.

Det kom ny giv i virksomheten da Johan Solbakken, som var jernbanemann og tilhørte Frikirken, ble åndsdøpt under et besøk i Finland i 1928. Han kom tilbake med ild og glød, og sammen med et par andre dro han inn til Evangeliesalen i Oslo og ble døpt. Her virket en ung mann som de kjente, Kristian Heggelund. Han besøkte Hamar som evangelist både før og etter menighetsdannelsen, og ble senere menighetens andre forstander.

Da menigheten ble dannet, var det 30 medlemmer, og Johan Solbakken ble innsatt som forstander. Nå leide de «Salen» fast som møtested. Forventningene var store og en mektig ånd var tilstede.. Et musikklag kom snart i gang, og en hadde både gitar, fiolin, mandolin, fløyte og piano som musikkinstrumenter.
Det var mye folk samlet, særlig ungdom. Det satt folk på loftet, nedover loftstrappa, og overalt hvor det var en mulighet. Mange tilbakela flere kilometer til fots for å komme på møtene.
Det var ikke akkurat stille på møtene, så til Hamar-mart’n ble det laget egen vise om Solbakken, Heggelund og folket på «Salen»!

Erling Strøm, Johan Magnussen, Willy Rudolph, Berte Bakken m.fl. besøkte Hamar i denne tiden. Solbakken fikk god hjelp av Anne Olsen (gift Gudbrandsen), men det ble allikevel for mye å gjøre for Solbakken ved siden av det faste arbeidet han hadde. Derfor ble Kristian Heggelund kalt til forstander i 1932.

I 1948 kunne menigheten, som den gang telte 150 medlemmer, innvie sitt prektige lokale med 500 sitteplasser. Ragnvald Frøyshov som på den tiden stod som forstander, var ildsjelen under byggingen av det nye huset.

I dag driver menigheten et mangesidig arbeid med fokus på barn og ungdom. Det er et rikt sang- og musikkliv blandt mye annet som er presentert på nettsidene.

Menigheten driver misjonsarbeid for gatebarn i Mosambik, og støtter arbeid andre steder i Afrika, i Israel og Europa.

 

Historie

 

MENIGHETENS FORSTANDERE FRA 1930:

1930 – 32: Johan Solbakken
1932 – 35: Kristian Heggelund
1936 – 38: Henry Sjølund
1940 – 60: Ragnvald Frøyshov
1959 – 62: Olai Haugen
1962 – 64: Roald Andersen
1965 – 68: Rudolf Ramslien
1969 – 73: Harry Wendt
1973 – 77: Erling Frelsøy
1978 – 82: Georg Surland
1983 – 90: Jon Martin Øverby
1991 – 00: Einar Nymoen
2000 – 01: Daniel Karlsen
2003 – 17: Kjell Erichsen
2017 – 19: John Ivar Trannum (Settepastor)
2019 - d.d. Samuel Torres

Powered by Cornerstone