Israel

Filadelfiakirkens støtte til arbeid i Israel

Det er ikke tillat med misjonering i Israel? Da må vi gå andre veier for å nå dem, nemlig ved å velsigne og trøste dette utskjelte og forhatte folket. 

Vi velsigner dem gjennom praktisk arbeid, hjelper fattige familier, besøker eldre og enslige. Vi gir økonomisk støtte til en kristen barne-ungdomsskole, hvor mange elever kommer fra fattige familier. Hovedinnsatsen er likevel på Eitanim, et psykiatrisk sykehus, hvor spesielt barneavdelingen var i en svært dårlig forfatning. Vi setter opp bygninger og utvider flere aktivitetstilbud.

Hvem gjør jobben?
Vi har et bestyrerpar som bor der fast, mens volontører-frivillige drar dit for å jobbe 3 - 6 mnd om gangen. Filadelfiakirken har hatt flere som har vært volontører der.

Alt dette koster, så vi samler inn penger via bladet vårt «Hjerte for Israel» og menigheter. Filadelfiakirken er en av dem som bidrar med et fast årlig beløp. Det er kun bestyrerparet som får lønn, mens volontørene får dekket reise og opphold.

I 1.Mos 12.3 står det: «Jeg vil velsigne den som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes». Det er Guds bud til oss å velsigne Israel, og det er det vi forsøker ved det arbeidet vi driver. Vi opplever at mange uttrykker stor takknemlighet og undring over at vi kommer dit for å hjelpe dem. Da kommer anledningen til å fortelle dem hvem vi tror på.
 

Powered by Cornerstone