Høre til

En høre til gruppe, også kjent som cellegruppe, husgruppe eller smågruppe, er et mindre felleskap der man møtes for å snakke om livet med Gud, hva kristen tro betyr i hverdagen, og er med på å danne et godt grunnlag for videre vekst i felleskap og i eget liv. Første del av samlingen er lagt opp med enkel bevertning hvor man prater om løst og fast, neste del snakker man om kristene tanker og temaer. En viktig del er også å be for og med hverandre eller om det som gruppa synes er viktig. Lifgruppene er lagt opp med en lav teskel så ingen må si eller gjøre noe de ikke har lyst til. 

Sentrale samtaletemaer i en høre til gruppe er Bibel, Guds rike, Jesu liv, Den Hellige Ånd, nådegaver, troshelter, bønn, oppstandelse, kjærlighet, skriftsteder, tro, felleskap osv. Man får med andre ord hjelp til å leve og vokse i felleskap med Gud, samtidig som vi kan være til støtte for hverandre gjennom samtale og bønn i litt mindre og tryggere omgivelser. 

En høre til gruppe innholder ca 5-15 personer som samles ca hver 2-3 uke til sosialt samvær og enkel bevertning. Eksakt hvor ofte og når på kvelden man møtes tilpasses hver enkelt gruppe. 

Høre til er en viktig del av menigheten vår, og er et fantastisk apparat for å ta i mot nye kristne, samtidig som man bevarer de som har vært med en stund. Gruppene er også med å dekke litt av det sosiale og gir mulighet for å kunne utvikle videre relasjoner når man blir bedre kjent med hverandre. 

Vi har 4 nøkkelord som hovedprinsipp for høre til gruppene: 
ÆRE Kunne sette av tid for å ære Jesus gjennom bønn og lovsang 
VÆRE Rom til å være seg selv for hver enkelt 
LÆRE Lære Jesus og Guds rike bedre å kjenne gjennom Bibelen og vitnesbyrd fra de andre 
BÆRE Være til støtte for hverandre, lytte til hverandre og be for hverandre, bære hverandre når det trengs. 

Hvis du ikke er med i en høre til gruppe kan du ta kontakt på e-post belong

Velkommen til høre til!

Powered by Cornerstone