Mosambik

Filadelfiakirken Hamar har siden begynnelsen av 90-tallet drevet misjonsarbeid i Mosambik. I over 20 år har vi hatt misjonærer stasjonert i hovedstaden Maputo(Signy og Harry-Ottar Nilssen, Elisabeth og David Axell og Berit og Leif Litsgård). Arbeidet er nå tatt over av nasjonale, og vi er med som samarbeidspartnere.

Det største arbeidet vi er med på, drives gjennom Nytt Håp, og du kan lese mer om det hjemmesiden deres. 

Vi samarbeider alltid med de lokale kirkene. Dette vil si at det diakonale og evangeliserende arbeidet går «hånd i hånd». Vi konsentrerer nå vårt arbeid på fire steder i landet; hovedstaden Maputo, Chimoio(omtrent midt i landet), Cuamba(nord og mot grensen til Malawi) og Pemba(nordøst).

De fleste av barna som får hjelp av Nytt Håp, kommer også til kirken og blir gode ressurspersoner for arbeidet i kirken og samfunnet.

Mosambik

For midler vi fikk fra pinsemisjonen gjennomførte vi i 2018 et tre dagers seminar i Cuamba med tema «å arbeide med barn». Det var deltakere fra hele provinsen og seminaret var meget vellykket. Meningen var å fortsette med flere seminarer, men pandemien har dessverre forhindret dette. Men i år skal vi ha seminar igjen, og vi håper vi også skal få til to dager med bibelopplæring.

Det er også et stort behov for bibler. Kirken vår her hjemme har gitt gaver slik at vi har kunnet kjøpe bibler til mange. Det er et ønske å kunne fortsette dette.

Behovene er store for kunnskapsoverføring på alle områder. Spesielt gjelder dette de nordlige provinsene. Vi ønsker derfor å fortsette med å arrangere seminarer.

Utfordringene er mange, og kirkene ønsker vår hjelp. Vi vil utfordre deg som er ung og kan tenke deg å gjøre en innsats for Mosambik. Ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Mosambik

Harry-Ottar Nilssen 957 33 911
Signy H. Nilssen 979 68 143
Mats Romsdal 455 14 591
Elin Romsdal 414 58 011

Powered by Cornerstone